Yüksek lisans başvurularında yapılan yazım ve imla hataları

Typos in graduate applications

Ba?vuru araçlar?n?z, kabul komitesiyle yapaca??n?z görü?mede, belki de onlarda b?rakaca??n?z ilk izleniminizi yans?t?r.  Ne derler bilirsiniz, ilk izlenim yaratmak için asla ikinci bir ?ansa sahip olmazs?n?z. Yüksek lisans ba?vurular?n?z için de bu kural aynen geçerlidir.

  • Özgeçmi?inizde ya da ba?vuru yaz?n?zda yapaca??n?z basit bir imla hatas? sizin detayc? olup olmad???n?z hakk?nda fikir verir.
  • Birkaç imla hatas? size profesyonel olmayan bir görünüm kazand?r?r.
  • Birçok hata ise sizi, reddedilmi? bir aday yapar.
 Daha fazla bilgi için Inside the Admissions Committie Blog sayfas?ndan “” adl? yaz?y? takip edebilirsiniz.